Narain KARTHIKEYAN - レーシングドライバー

Profile - プロフィール

名前 Narain KARTHIKEYAN
フリガナ ナレイン カーティケヤン
Name Narain KARTHIKEYAN
肩書 レーシングドライバー
性別 男性
血液型
生年月日 1977年01月14日
年齢 44歳